Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Espoder Ne İstiyor?

2010 yılında neşter vurulan Güzellik Merkezinden Dönüşen Poliklinikler olarak açık bırakılan yarayı kapatmak, kangren haline dönüşen mevzuatsal sorunları gidermek üzere Sağlık Bakanlığı nezdinde sürdürülen çalışmaların nihayete kavuşturulması için tüm gereklilikleri tamamlamak en önemli uğraşımızdır.

ESPODER olarak, tüm bileşenlerimizle yapmış olduğumuz istişare toplantılarında çözüm aranan temel başlıklar şu şekilde çıkarılmıştır:

SORUNLARA DAİR TEMEL BAŞLIKLAR ŞUNLARDIR          :

  • Poliklinik Devri
  • Poliklinik Mesul Müdür/Hekim Çalışma Statüsü (sertifika tanımı)
  • Estetik ve Güzellik Uzmanlarının Çalışması
  • Güzellik Hizmeti Yapma Hakkı
  • Mesul Müdürün İşten Ayrılması
  • Farklı Bir Statüde Değerlendirme

Bununla birlikte hazırlamış olduğumuz “örnek yönetmelik taslağı” da Bakanlığımıza iletilmiş olup, yapılması gereken tüm çalışmalar tamamlanmıştır. Planlanan yönetmelik değişikliği için ilgili bürokratlara randevu talepleri iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’ na sunmuş olduğumuz rapor, hazırlıkları devam eden “Ayakta Teşhis Tedavi Yönetmelik Değişikliği” nde de değerlendirilmesi, taleplerin bu yönetmelik çalışmasında hayatiyet bulması; bürokrasinin azaltılması, faaliyetlerin ve denetlemelerin daha etkin yapılabilmesi, verimliliğin arttırılması yönünde gerek ilgili bakanlıklar gerek sektörel açıdan karşılıklı olarak çok ciddi kazanım sağlayacaktır.