Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Neden Espoder?

12/5/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile bu alanda faaliyet gösteren Özel Sağlık Kuruluşları olarak meslek hayatımıza başlamış olduk. Geçen 16 yıllık süre zarfında geldiğimiz noktada kendi faaliyet alanımıza ait başlı başına bir mevzuatı dahi olmayan bir durum ile karşı karşıya kalınmıştır.

Güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruşları hakkında yönetmeliği 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile 2010 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan yönetmelik gereği söz konusu kuruluşlardan Sağlık Bakanlığı’ na bağlı olarak faaliyet göstermek isteyenlere Poliklinik veya muayenehaneye dönüşüm hakkı, İçişleri Bakanlığı uhdesinde faaliyet göstermek isteyenlere ise güzellik salonuna dönüşme hakkı verilmiştir.

Geçen sekiz yıllık süre içerisinde Güzellikten Dönüşen Poliklinik hakkı elde eden kuruluşlar için yönetmelik bazında herhangi bir düzenlemeye gidilmemiş, …. olan poliklinik sayısı ülke geneli yaklaşık 200 civarına düşmüştür. Sorunlar gittikçe içinden çıkılmaz hal almış, ana faaliyet konusu olan uygulamalar dahi işlevselliğini yitirmeye başlamıştır.

Gelinen nihai durumdan da anlaşılacağı üzere BİR AVUÇ sağlık kuruluşu olarak hak ve sorumluluklarımızı el birliğiyle belli noktalara taşımak, çözüme kavuşturmak üzere hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Var olan farklı sivil toplum kuruluşları ile yapılan istişareler gösterdi ki güzellikten dönüşen polikliniklerin sorunları kendileri için öncelik sıralamasında bulunmamaktaydı.

Tüm bu gelişmeler sonrası Güzellikten Dönüşen Poliklinikleri’ nin kendi haklarını savunabilmek, yol haritası çıkarabilmek, ilgili birim ve bürokratlara çözüm önerilerini aktarabilmek üzere ESPODER’ in kurulması neredeyse zorunluluk halini almıştı.

2010 yılından beri özellikle Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan tüm toplantı, çalıştay ve mevzuat görüşmelerine tamamen gönüllülük esasıyla katılan, yüzlerce sayfadan oluşan görüş ve önerileri sunan, bu uğurda tüm cefaya katlanan ekip arkadaşlarımızın yanına tüm bileşenler olarak katılmak, destek sunmak Güzellikten Dönüşen Poliklinikler olarak hepimiz açısından son derece doğru olacaktır.